تعرفه ارسال اس ام اس

تعرفه های زیر تعرفه تمام شده میباشد و هیچ مبلغ دیگری به آن اضافه نخواهد شد.

هزینه هر پیامک به ریال به تفکیک خطوط پیامک

تعرفه اس ام اسپنل پایهپنل اقتصادیپنل ویژهپنل شرکتی
پیش شماره ۵۰۰۰۱۵۹ ریال۱۵۹ ریال۱۵۷ ریال۱۵۵ ریال
یش شماره ۰۲۱(خط ثابت)۱۸۹ ریال۱۸۹ریال۱۸۷ریال۱۸۶ریال
پیش شماره ۱۰۰۰۱۸۹ ریال۱۸۹ریال۱۸۷ریال۱۸۶ریال
پیش شماره ۳۰۰۰۱۸۹ ریال۱۸۹ریال۱۸۷ریال۱۸۶ریال
پیش شماره ۲۰۰۰۱۸۹ ریال۱۸۹ریال۱۸۷ریال۱۸۶ریال
اپراتور سیم کارت۶۹۹ ریال۶۹۹ ریال۶۹۸ ریال۶۹۷.۵ ریال
بازدید کننده گرامی جهت شفافیت هرچه بیشتردقت نمایید هزینه تمام شده میباشد و مالیات نیز به آن اضافه شده است و هیچ هزینه اضافی دیگری ندارد به این نکته توجه بفرمایید که اکثر سامانه های دیگر هزینه ها را بدون مالیات و همچنین ضرایب اعلام میکنند و شما همیشه قبل از خرید از هرجا این مورد را حتما مورد تاکید قرار دهید سعی ما این است قبل از خرید این موارد را به صورت شفاف به کاربر خود اعلام نماییم
باتشکر پنل پیامک پیک لینک

آخرین دیدگاه‌ها

    بایگانی‌ها

    دسته‌ها