با پیشرفته ترین و بروزترین امکانات و تعرفه ها

پشتیبان شما خواهیم بود.

تعرفه های زیر تعرفه تمام شده میباشد و هیچ مبلغ دیگری به آن اضافه نخواهد شد
مشاهده دمو

پنل پایه

مناسب برای کاربرانی که شماره مخاطبان خود را دارند و نیاز به استفاده از بانک شماره ها را ندارند، از امکانات آن قرعه کشی ،نظر سنجی، مسابقه، مناسبت.، دفترچه تلفن،زماندارو.
۱۹هزار تومان
سفارش پنل

پنل اقتصادی

مناسب برای کاربرانی که قصد تبلیغات یا ارسال انبوه دارند و نیاز به استفاده از بانکهای مشاغل، منطقه ای و کد پستی دارند، پنل اقتصادی همه امکانات پنل پایه را نیز دارد
۴۹هزار تومان
سفارش پنل

پنل ویژه

مناسب برای کاربرانی که میخواهند با خط اختصاصی ” انتخابی” خود تبلیغات نمایند پنل ویژه همه امکانات پنل اقتصادی را دارا میباشد و تعرفه پیامک آن از پنل اقتصادی پایین تر است
۹۹هزار تومان
سفارش پنل

پنل شرکتی

مناسب برای کاربرانی که امکانات بیشتری نیاز دارند مانند امکانات پنل ویژه همه امکانات پنل اقتصادی و پنل پایه را نیز دارد و تعرفه پیامک آن از پنل ویژه پایین تر است
۱۴۹هزار تومان
سفارش پنل
ارسال
پنل پایه
پنل اقتصادی
پنل ویژه
پنل شرکتی
ارسال پیامک تکی
شارژ هدیه(پیامک)

۳۰۰ پیامک

۵۰۰ پیامک

۱۰۰۰ پیامک

۱۵۰۰ پیامک

نرم افزار ذخیره شماره مشتریان(دستگاه)
ارسال از دفترچه تلفن
ارسال از فایل(اکسل و متنی)
wap
ارسال بین المللی
کارت ویزیت
ارسال هوشمند
ارسال نظیر به نظیر
ارسال زماندار
خطوط عمومی ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۳۰۰۰ سیم کارت خط خدماتی اشتراکی
خط اختصاصی ۱۳ یا ۱۴ رقمی رایگان
خط اختصاصی ۱۲ رقمی رایگان
خط اختصاصی ثابت رایگان
ارسال پیامک تکی
شارژ هدیه(پیامک)

۳۰۰ پیامک

۵۰۰ پیامک

۱۰۰۰ پیامک

۱۵۰۰ پیامک

نرم افزار ذخیره شماره مشتریان(دستگاه)
ارسال از دفترچه تلفن
ارسال از فایل(اکسل و متنی)
wap
ارسال بین المللی
کارت ویزیت
ارسال هوشمند
ارسال نظیر به نظیر
ارسال زماندار
خطوط عمومی ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۳۰۰۰ سیم کارت خط خدماتی اشتراکی
خط اختصاصی ۱۳ یا ۱۴ رقمی رایگان
خط اختصاصی ۱۲ رقمی رایگان
خط اختصاصی ثابت رایگان
هدفمند
BTS (ایرانسل و همراه اول)
سن و جنسیت
منطقه ای کشوری
کدپستی ایرانسل
کدپستی همراه اول
کدپستی تهران
ارسال از نقشه
مشاغل و نیازمندی
BTS (ایرانسل و همراه اول)
سن و جنسیت
منطقه ای کشوری
کدپستی ایرانسل
کدپستی همراه اول
کدپستی تهران
ارسال از نقشه
مشاغل و نیازمندی
پیام صوتی
مدیریت فایل
ارسال سریع
دفترچه تلفن
ارسال از فایل
منطقه ای کشوری
کدپستی همراه اول
کدپستی ایرانسل
مشاغل و نیازمندی
مدیریت فایل
ارسال سریع
دفترچه تلفن
ارسال از فایل
منطقه ای کشوری
کدپستی همراه اول
کدپستی ایرانسل
مشاغل و نیازمندی
امکانات
دفترچه تلفن
فیلدهای اضافی(تاریخ تولد,مناسبت ها)
پیامک مناسبت
اخطاریه
اقساط
منشی پیام
لیست سیاه
پاسخ خودکار صوتی
منشی هوشمند
دفترچه تلفن
فیلدهای اضافی(تاریخ تولد,مناسبت ها)
پیامک مناسبت
اخطاریه
اقساط
منشی پیام
لیست سیاه
پاسخ خودکار صوتی
منشی هوشمند
ابزار ویژه
مسابقه
گراف مسابقه
قرعه کشی
نظرسنجی
انتقال دهنده
پاسخ url
اتصال پایگاه داده
کدخوان
وب سرویس
مسابقه
گراف مسابقه
قرعه کشی
نظرسنجی
انتقال دهنده
پاسخ url
اتصال پایگاه داده
کدخوان
وب سرویس
ابزار هوشمند
افزودن هدیه
تحلیلگر
نوبت دهی
افزودن ایمیل
استعلام لیست سیاه مخابرات
مدیریت تحلیلگر
مدیریت نظرسنجی
مدیریت ایمیل
مدیریت نوبت دهی
افزودن هدیه
تحلیلگر
نوبت دهی
افزودن ایمیل
استعلام لیست سیاه مخابرات
مدیریت تحلیلگر
مدیریت نظرسنجی
مدیریت ایمیل
مدیریت نوبت دهی
پشتیبانی
پشتیبانی
پیام مدیر
ارسال مدرک
پیشنهاد شما
کنترل از راه دور
انتقادات
پشتیبان گیری
نرم افزارها
درخواست خط خدماتی
پشتیبانی
پیام مدیر
ارسال مدرک
پیشنهاد شما
کنترل از راه دور
انتقادات
پشتیبان گیری
نرم افزارها
درخواست خط خدماتی
تنظیمات
شارژ حساب
سفارش خط
ویرایش اطلاعات
تغییر رمز عبور
هشدار دهند
متون سریع
صندوق هدایا
گروه پیش فرض
درخواست خط خدماتی
شارژ حساب
سفارش خط
ویرایش اطلاعات
تغییر رمز عبور
هشدار دهند
متون سریع
صندوق هدایا
گروه پیش فرض
درخواست خط خدماتی
تعرفه ها
پیش شماره ۵۰۰۰

۱۵۹ ریال

۱۵۹ ریال

۱۵۷ ریال

۱۵۵ ریال

یش شماره ۰۲۱(خط ثابت)

۱۸۹ ریال

۱۸۹ریال

۱۸۷ریال

۱۸۶ریال

پیش شماره ۱۰۰۰

۱۸۹ ریال

۱۸۹ریال

۱۸۷ریال

۱۸۶ریال

پیش شماره ۳۰۰۰

۱۸۹ ریال

۱۸۹ریال

۱۸۷ریال

۱۸۶ریال

پیش شماره ۲۰۰۰

۱۸۹ ریال

۱۸۹ریال

۱۸۷ریال

۱۸۶ریال

اپراتور سیم کارت

۶۹۹ ریال

۶۹۹ ریال

۶۹۸ ریال

۶۹۷.۵ ریال

پیش شماره ۵۰۰۰

۱۵۹ ریال

۱۵۹ ریال

۱۵۷ ریال

۱۵۵ ریال

یش شماره ۰۲۱(خط ثابت)

۱۸۹ ریال

۱۸۹ریال

۱۸۷ریال

۱۸۶ریال

پیش شماره ۱۰۰۰

۱۸۹ ریال

۱۸۹ریال

۱۸۷ریال

۱۸۶ریال

پیش شماره ۳۰۰۰

۱۸۹ ریال

۱۸۹ریال

۱۸۷ریال

۱۸۶ریال

پیش شماره ۲۰۰۰

۱۸۹ ریال

۱۸۹ریال

۱۸۷ریال

۱۸۶ریال

اپراتور سیم کارت

۶۹۹ ریال

۶۹۹ ریال

۶۹۸ ریال

۶۹۷.۵ ریال

ارسال
ارسال پیامک تکی
شارژ هدیه(پیامک)

۳۰۰ پیامک

۵۰۰ پیامک

۱۰۰۰ پیامک

۱۵۰۰ پیامک

نرم افزار ذخیره شماره مشتریان(دستگاه)
ارسال از دفترچه تلفن
ارسال از فایل(اکسل و متنی)
wap
ارسال بین المللی
کارت ویزیت
ارسال هوشمند
ارسال نظیر به نظیر
ارسال زماندار
خطوط عمومی ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۳۰۰۰ سیم کارت خط خدماتی اشتراکی
خط اختصاصی ۱۳ یا ۱۴ رقمی رایگان
خط اختصاصی ۱۲ رقمی رایگان
خط اختصاصی ثابت رایگان
ارسال پیامک تکی
شارژ هدیه(پیامک)

۳۰۰ پیامک

۵۰۰ پیامک

۱۰۰۰ پیامک

۱۵۰۰ پیامک

نرم افزار ذخیره شماره مشتریان(دستگاه)
ارسال از دفترچه تلفن
ارسال از فایل(اکسل و متنی)
wap
ارسال بین المللی
کارت ویزیت
ارسال هوشمند
ارسال نظیر به نظیر
ارسال زماندار
خطوط عمومی ۱۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۳۰۰۰ سیم کارت خط خدماتی اشتراکی
خط اختصاصی ۱۳ یا ۱۴ رقمی رایگان
خط اختصاصی ۱۲ رقمی رایگان
خط اختصاصی ثابت رایگان
هدفمند
BTS (ایرانسل و همراه اول)
سن و جنسیت
منطقه ای کشوری
کدپستی ایرانسل
کدپستی همراه اول
کدپستی تهران
ارسال از نقشه
مشاغل و نیازمندی
BTS (ایرانسل و همراه اول)
سن و جنسیت
منطقه ای کشوری
کدپستی ایرانسل
کدپستی همراه اول
کدپستی تهران
ارسال از نقشه
مشاغل و نیازمندی
پیام صوتی
مدیریت فایل
ارسال سریع
دفترچه تلفن
ارسال از فایل
منطقه ای کشوری
کدپستی همراه اول
کدپستی ایرانسل
مشاغل و نیازمندی
مدیریت فایل
ارسال سریع
دفترچه تلفن
ارسال از فایل
منطقه ای کشوری
کدپستی همراه اول
کدپستی ایرانسل
مشاغل و نیازمندی
امکانات
دفترچه تلفن
فیلدهای اضافی(تاریخ تولد,مناسبت ها)
پیامک مناسبت
اخطاریه
اقساط
منشی پیام
لیست سیاه
پاسخ خودکار صوتی
منشی هوشمند
دفترچه تلفن
فیلدهای اضافی(تاریخ تولد,مناسبت ها)
پیامک مناسبت
اخطاریه
اقساط
منشی پیام
لیست سیاه
پاسخ خودکار صوتی
منشی هوشمند
ابزار ویژه
مسابقه
گراف مسابقه
قرعه کشی
نظرسنجی
انتقال دهنده
پاسخ url
اتصال پایگاه داده
کدخوان
وب سرویس
مسابقه
گراف مسابقه
قرعه کشی
نظرسنجی
انتقال دهنده
پاسخ url
اتصال پایگاه داده
کدخوان
وب سرویس
ابزار هوشمند
افزودن هدیه
تحلیلگر
نوبت دهی
افزودن ایمیل
استعلام لیست سیاه مخابرات
مدیریت تحلیلگر
مدیریت نظرسنجی
مدیریت ایمیل
مدیریت نوبت دهی
افزودن هدیه
تحلیلگر
نوبت دهی
افزودن ایمیل
استعلام لیست سیاه مخابرات
مدیریت تحلیلگر
مدیریت نظرسنجی
مدیریت ایمیل
مدیریت نوبت دهی
پشتیبانی
پشتیبانی
پیام مدیر
ارسال مدرک
پیشنهاد شما
کنترل از راه دور
انتقادات
پشتیبان گیری
نرم افزارها
درخواست خط خدماتی
پشتیبانی
پیام مدیر
ارسال مدرک
پیشنهاد شما
کنترل از راه دور
انتقادات
پشتیبان گیری
نرم افزارها
درخواست خط خدماتی
تنظیمات
شارژ حساب
سفارش خط
ویرایش اطلاعات
تغییر رمز عبور
هشدار دهند
متون سریع
صندوق هدایا
گروه پیش فرض
درخواست خط خدماتی
شارژ حساب
سفارش خط
ویرایش اطلاعات
تغییر رمز عبور
هشدار دهند
متون سریع
صندوق هدایا
گروه پیش فرض
درخواست خط خدماتی
تعرفه ها
پیش شماره ۵۰۰۰

۱۵۹ ریال

۱۵۹ ریال

۱۵۷ ریال

۱۵۵ ریال

یش شماره ۰۲۱(خط ثابت)

۱۸۹ ریال

۱۸۹ریال

۱۸۷ریال

۱۸۶ریال

پیش شماره ۱۰۰۰

۱۸۹ ریال

۱۸۹ریال

۱۸۷ریال

۱۸۶ریال

پیش شماره ۳۰۰۰

۱۸۹ ریال

۱۸۹ریال

۱۸۷ریال

۱۸۶ریال

پیش شماره ۲۰۰۰

۱۸۹ ریال

۱۸۹ریال

۱۸۷ریال

۱۸۶ریال

اپراتور سیم کارت

۶۹۹ ریال

۶۹۹ ریال

۶۹۸ ریال

۶۹۷.۵ ریال

پیش شماره ۵۰۰۰

۱۵۹ ریال

۱۵۹ ریال

۱۵۷ ریال

۱۵۵ ریال

یش شماره ۰۲۱(خط ثابت)

۱۸۹ ریال

۱۸۹ریال

۱۸۷ریال

۱۸۶ریال

پیش شماره ۱۰۰۰

۱۸۹ ریال

۱۸۹ریال

۱۸۷ریال

۱۸۶ریال

پیش شماره ۳۰۰۰

۱۸۹ ریال

۱۸۹ریال

۱۸۷ریال

۱۸۶ریال

پیش شماره ۲۰۰۰

۱۸۹ ریال

۱۸۹ریال

۱۸۷ریال

۱۸۶ریال

اپراتور سیم کارت

۶۹۹ ریال

۶۹۹ ریال

۶۹۸ ریال

۶۹۷.۵ ریال

آخرین دیدگاه‌ها

    بایگانی‌ها

    دسته‌ها